Menu

Home » Radio bắt sóng cảm xúc » Chuyện của mùa thu: Radio bắt sóng cảm xúc Radio số 2

Chuyện của mùa thu: Radio bắt sóng cảm xúc Radio số 2

Radio bắt sóng cảm xúc số 2….. vẫn mang cảm hứng về mùa thu: Cho người mình yêu một cơ hội. Ai cũng đều xứng đáng có một cơ hội cả. Nhưng khi họ đã từ chối, hoặc đã vứt bỏ cơ hội ấy, thì mình còn băn khoăn gì nữa? Hãy để họ được sống cuộc sống của họ, và mình thì sống cuộc sống của mình. Không nên oán trách gì cả…câu truyện mang tên: Chuyện Của Mùa Thu

Chuyện của mùa thu: Radio bắt sóng cảm xúc Radio số 2
Chuyện của mùa thu: Radio bắt sóng cảm xúc Radio số 2

Chuyện của mùa thu: Radio bắt sóng cảm xúc Radio số 2:

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *