Menu

Home » Truyện kiếm hiệp » Truyện thiên long bát bộ – Truyện kiếm hiệp Kim Dung

Truyện thiên long bát bộ – Truyện kiếm hiệp Kim Dung

Truyện thiên long bát bộ – Truyện kiếm hiệp Kim Dung

Thiên Long bát bộ là một bộ Lục quốc diễn nghĩa kể về các mối quan hệ phức tạp của sáu nước gồm Đại Lý ở phương Nam, Đại Tống ở Trung Nguyên, Đại Liêu ở phương Bắc cùng với Tây Hạ, Đại Kim và còn một “Đại Yên” đã bị xóa sổ và đang nuôi chí phục quốc

Truyện thiên long bát bộ - Truyện kiếm hiệp Kim Dung
Truyện thiên long bát bộ – Truyện kiếm hiệp Kim Dung

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *