Home » Truyện đọc (page 5)

Truyện đọc

Truyện ma đọc Vùng đất khó ở

Truyện ma audio Vùng đất khó ở

Phần 1: Đứa con ngày rằm tháng 1. Tôi sinh ra đúng ngày rằm tháng 1 (15/1/1992 âm lịch). Cái ngày trăng tròn nhất, âm khí trời đất trong ngày rằm tháng 1 cũng nặng nề. Người ta thường bảo sinh con ngày rằm khó nuôi, trải qua 23 nằm …

Xem thêm »